Teorie pěti prvků

Zásadní teorie k pochopení čínské kosmologie a všech souvislostí

Teorie pěti prvků je základní teorie, která je založena na fungování přírodních zákonů. Tuto teorii považujeme za zásadní k pochopení všech souvislostí v čínské kosmologii.

Na této teorii je postavena i např. Tradiční čínská medicína, Feng Shui, Shiatsu a též samozřejmě i náš Astrotyp a Vztahové koreláty.

Každý z nás ví, že vše má své zákonitosti a posloupnosti, viz cyklus jednoho roku (jaro, léto, babí léto, podzim a zima).

Je pro nás naprosto přirozené, že po jaře přichází léto a vnímáme tuto změnu zcela harmonicky a přirozeně. Kdyby po jaře přišel podzim, bylo by to proti přírodním zákonům, a pro nás tedy nepřirozené a neharmonické.

Na stejném principu je postaven i cyklus dne (ráno, poledne, odpoledne, večer a noc). Vše jde krásně harmonicky za sebou. Kdyby po poledni přišla noc, něco bychom zřejmě postrádali.

A nyní již k samotné Teorii pěti prvků

Teorie pěti prvků pracuje s pěti energiemi: Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda.

Vše jde postupně za sebou – jako roční cyklus:

Jaro = Dřevo
Léto = Oheň
Babí léto = Země
Podzim = Kov
Zima = Voda

Stejně tak probíhá cyklus v průběhu dne:

Ráno = Dřevo
Poledne = Oheň
Odpoledne = Země
Večer = Kov
Noc = Voda

Stejně tak na sebe navazují i etapy života:

Dětství = Dřevo
Puberta a Dozrávání = Oheň
Zralost = Země
Stárnutí = Kov
Stáří = Voda

Tři zákony Teorie pěti prvků

Teorie pěti prvků pracuje se třemi zákony, které vysvětlují, jaké vztahy mohou mezi pěti prvky nastat:

Zákon rození/tvoření

Zákon je postaven na principu vztahu MATKA a DÍTĚ, po směru hodinových ručiček.  Je tedy nejharmoničtější a ve všech vztazích nejpříjemnější. Pojďme si to vysvětlit na příkladech.

Když přiložíme polínko (DŘEVO) do ohně, oheň (OHEŇ) se rozhoří a tím jsme ho podpořili. Když oheň (OHEŇ) shoří, vznikne popel a ten vyživuje zemi (ZEMĚ). Země (ZEMĚ) poskytuje výborné prostředí pro tvorbu nerostných surovin (KOV). Kov (KOV) je výborný pro koncentraci vody (VODA), která se na něm vysráží. Voda (VODA) zalévá dřevo (DŘEVO), které poté může krásně vyrůst.

Ten, který rodí, se v této teorii nazývá MATKA, ten, který je rozen, se v této teorii nazývá DÍTĚ.

Zákon vyčerpání/oslabující

Tento zákon je postaven také na principu vztahu MATKA a DÍTĚ, ovšem proti směru hodinových ručiček. Tento vztah je sice harmonický, ale není přirozený, protože zde dítě ovládá matku. 

Tudíž DŘEVO oslabuje VODU, VODA oslabuje KOV, KOV oslabuje ZEMI, ZEMĚ oslabuje OHEŇ a OHEŇ oslabuje DŘEVO.

Zákon ovládání

V tomto zákonu vždy jeden prvek ovládá jiný (tzn. je výrazně silnější než druhý, má nad ním moc). Ani jeden z pěti prvků není nejsilnější, jen si příroda v tomto zákonu reguluje své přirozené prostředí. Tento zákon nejvíce vystihují tyto příklady (jdeme ob jeden prvek).

DŘEVO prorůstá ZEMÍ, ZEMĚ reguluje koryta řek (VODU), VODA hasí OHEŇ, OHEŇ taví KOV a KOV osekává DŘEVO.