Je dítě či není dyslektik, dysgrafik?

Vyslechli jste si ve škole diagnózu, že je vaše dítě dyslektik nebo dysgrafik? Nechci zpochybňovat žádný odborný lékařský rozbor, ale přece jenom…

Je dítě či není dyslektik, dysgrafik?

Dříve než se s takovým handicapem smíříte, zkuste nejdříve metodu, která byla vytvořena na čínském dvoře cca před 5 tis lety. Jestliže je nějaká metoda historicky tak dlouho využívána, tak se dá říci, že důvěra v ní je opodstatněná.

V odborné terminologii je dyslexie popsáno takto:

“Dyslexie je vývojová porucha, která se projevuje u dětí při jejich vyjadřování, čtení nebo psaní. Dyslexie dětem způsobuje problémy při učení, avšak neznamená to, že by byly hloupé! Mnoho dyslektiků se dokáže se svou poruchou vyrovnat a často jsou to velmi vzdělaní lidé, které v dospělosti pracují na vysokých pozicích.”

Změňte úhel pohledu!

Pojďme se tedy na vaše dítě podívat z jiného úhlu pohledu, a to z pohledu čínské kosmologie, skrz tzv. Astrotyp. Jedná se o metodu, která chování dětí mimo jiné přirovnává k čínským zvířatům. Nechci bagatelizovat, ale v případě, že např. dítě má ve svém Astrotypu (jsou tam vždy 4 zvířata) Koně nebo Draka, můžeme téměř z určitostí vyloučit dyslexii. Spíše se jedná o neschopnost se soustředit a ta pramení z přirozených vlastností a chování právě těchto zvířat.

Velmi často se jedná o dítě, které při narození dostalo hodně tzv. jangových energií, které jsou velmi akční. Pro takové děti je velice náročné udržet koncentraci. Ale vždy je řešení, na konzultaci si vysvětlíme, jak je možné koncentraci z vnějšku podpořit (vhodným oblečením, stravou nebo pokojíčkem). 

Na obhajobu těchto dětí, oni tady nejsou proto, aby jednou chodili na 5 dní pravidelně do práce. Jejich role je jiná, jsou to rodilí vůdci a tahouni, inspirují své okolí a svou neutuchající energií inspirují. To je jejich poslání. Mají-li ještě ve svém Astrotypu zvířata typu Kůň nebo Drak, je jejich “dyslexie” pro západní kulturu opravdu potvrzena, my si to totiž jinak vysvětlit neumíme. Nevěřte tomu, Koně ani Draka nic přesného, detailního nezajímá a ani nebaví, od toho tady není 🙂

Nechte si udělat rozbor energií vašeho dítěte

Proto bych vám ráda doporučila dříve, než se smíříte s diagnózou dyslektika, nechat si udělat rozbor energií vašeho dítěte.

Jedná se o propracovanou metodu, která ze 6 základních údajů analyzuje osobnost. V případě dyslexie se zabýváme především rozborem zvířat, ale Astrotyp má mnohem větší rozsah.

Astrotyp definuje vrozené talenty, kterými dítě disponuje a v budoucnu bude vhodné je rozvíjet. V neposlední řadě, můžeme doporučit vhodné vybavení dětského pokoje včetně dispozic.

Ale zpět k dyslexii, jestliže u dítěte definujeme zvířata, která všeobecně mají sklon vidět celek, a ne detail. Tak víme, že vždy bude mít problémy se koncentrovat na detail a precizní činnosti. Ale nebojte se, Feng shui má nástroje, kterými schopnost koncentrace můžeme upravit. V takovém případě pracujeme s prostorem nebo se stravou podle Tradiční čínské medicíny.

Proto dříve, než navštívíte psychologa, doporučujeme nechat si zpracovat (písemně, konzultace), analýzu vašeho dítěte. Jedná se o rozbor energií, které vaše dítě dostalo při narození, proto se říká, že to jsou přirozené energie.

Jak budeme postupovat?

N

Po vyplnění a uhrazení objednávkového formuláře nám zašlete jméno a datum včetně hodiny narození vašeho dítěte. Napíšete co chcete řešit. Popíšete jaké má dítě problémy. Ve velké většině se totiž nejedná o žádnou ze zmiňovaných poruch, ale o nepochopení přirozených energii Vašeho dítěte.

N

Já si připravím výpočet energií klienta a z výpočtu vám vysvětlím, jaké má vrozené talenty, co je jeho největším potenciálem a v jakých oblastech života bude vynikat. Ale také si řekneme, co můžete udělat pro rozvoj a podporu jeho talentů.

N

Můžeme si také popovídat o vhodném prostoru pro daný typ. Někdo potřebuje spíše jednoduchý prostor (interiér) kolem sebe, aby se mohl koncentrovat. Pro někoho je vhodnější prostor s více detaily. Co kdo upřednostňuje, je dáno jeho energiemi, které dostal při narození. Proto se říká, že je něco pro nás přirozené.

N

Dotknout se můžeme zdravotních zátěží, oblékání, vhodného stravování. Můžeme se také domluvit na písemném zpracování tzv. Astrotypu. Ze zkušeností vím, že si ho teenager rád, ale v soukromí, přečte. Každý se totiž rád o sobě něco dozví, když mu pomoc příliš nevnucujeme.

N

Sejdeme se v předem dohodnutý termín online po Skype, WhatsAppu, či Messengeru.

N

Rozbor může být ústní nebo také písemný, dle dohody.

Konzultace trvá cca 50 minut a stojí 980Kč

Rychlý dotaz

Máte nějaké doplňující otázky? Neváhejte se mě zeptat…

Radka Prokůpková

Radka Prokůpková

autorka projektu, lektorka Feng Shui

Jmenuji Radka Prokůpková, jsem lektorkou Metody Astrotyp, která mě osobně přinesla obrovskou úlevu v životě, přestože přišla až v 52 letech. Pochopila jsem svého dyslektika a svou hyperaktivitu. Objevila jsem metodu, která mi dala odpovědi na celoživotní otázky. Tohle mi doma ani ve škole neřekli.

A proto se dnes snažím pomoci rodičům s pochopením jejich dětí a věřím, že do jejich životů díky této metodě přijde mnoho TOLERANCE A POCHOPENÍ. Upřímně bych přála všem rodičům, aby svým dětem rozuměli a mluvili jejich řečí.