Legenda o vzniku dvanácti čínských znamení

Podstata členění roků do dvanácti základních zvířat je založena na buddhistické legendě. Buddha věnoval každému zvířeti konkrétní vládu v čase. Každý rok, každý měsíc a každá dvouhodina je vždy pod vládou jednoho ze dvanácti zvířat. Proto každý nový život dostane do vínku vládu zvířat s jejich charakteristickými vlastnostmi podle roku, měsíce a dvouhodiny narození.

Tato zvířata pak ovlivňují naše chování, naše silné a slabé stránky, naše talenty a naše vztahy.

Podle legendy si Buddha povolal všechna zvířata k oslavě orientálního nového roku a svého odchodu ze země.  Těm, kdo přijdou, slíbil odměnu. Dostavilo se dvanáct zvířat, která přišla v pořadí, jaké jim diktoval jejich charakter.

První přiběhla Krysa (Myš), jejíž základní vlastností je všechno prošmejdit a první objevit, co je kde nového. Krysa všechno aktivně prohledá, vezme si, co se jí hodí i nehodí.

Jako druhý přišel Buvol (Vůl) a prokázal tak, že se dovede houževnatě, nezadržitelně sunout vpřed, když už se jednou rozhodl, že se oslavy zúčastní. Buvol je stvořený pro poctivou práci.

Odvážnými skoky přiběhl Tygr. V žádném případě by si nenechal ujít takovou příležitost, vždyť mu to může dopomoci k získání dobré kořisti a prokázání mimořádné odvahy.

Pak přihopsal dobromyslný a citlivý Zajíc (Králík). Dobře ví, že je ideálně uzpůsoben k tomu, aby utekl a vykličkoval z většiny nebezpečných situací. Ctí svou rodinu a Buddha k ní patří.

Z dalekých krajů přiletěl Drak, který je výplodem lidské fantazie. Věděl, že patří mezi symboly síly, moudrosti a že lidé mu vložili takové vlastnosti, které by rádi měli sami. 

Nepozorovaně se připlazil Had. Je zvyklý nehnutě číhat na kořist a má vypěstovaný šestý smysl. Proto věděl, že udělal dobře, a demonstroval tak svou sounáležitost s Buddhou.

Potom přicválal, nezávisle na ostatních, netrpělivý Kůň. Zařehtal, aby všem oznámil, že je tady a každý ať ho bere takového, jaký je. Byl přesvědčen, že i pro něj tady bude dost pastvy.

Na to způsobně přikráčela mírná a vnímavá Koza (Ovce). Tvářila se inteligentně, aby si nikdo nevšiml její neustálé vrtkavosti. Svým příchodem prokázala Buddhovi naprostou poslušnost.

Zvídavá a vychytralá Opice přiručkovala ve větvích stromu. Ona přece nemůže chybět na žádném sněmu zvířecí říše. Musí se předvést a všem ukázat.

Kohout ví, že je toho hodně, čím se může všem ostatním pochlubit. Navíc jej příroda obdařila pestrobarevným peřím. Proto nemohl vynechat příležitost, aby se ostatním předvedl.

Potom skromně přiběhl Pes. Oddaně se lísal k Buddhovým nohám a lépe, než nejvýmluvnějšími slovy tím dal najevo, že u něho chce být vždycky, když to bude potřeba.

Nakonec přiběhl divoký Vepř (kanec). Se svou nezměrnou vitalitou, přímočarostí a smyslem pro čest. Dostavil se namísto domácího prasete, které se nemohlo odtrhnout od Koryta.

Buddha se rozhlédl a za odměnu věnoval každému zvířeti v pořadí, v jakém přišli, vládu v čase. A tak se každý rok, měsíc či dvouhodinu stává jedno z těchto zvířat vládcem tohoto časového úseku a všem, kteří se v tuto dobu narodí, vtiskne své vlastnosti.

Chcete vědět, která z těchto zvířat ovlivňují vaše chování a váš charakter? Jaký je váš přirozený potenciál a vaše nadání? Stáhněte si můj E-book Dvanáct zvířat podle Feng Shui ZDARMA a poznejte skryté vlastnosti jednotlivých zvířat.