Krásný příběh o jinu a jangu v manželství

Honza je skvělý manžel, rád pomáhá manželce v domácnosti. Sobotní a nedělní obědy jsou jeho parketa a celá rodina se na jeho kulinářské umění těší. Nemá problém uložit děti, ani pomoci s úklidem. Vůbec mu nevadí, naopak, když za manželkou přijdou kamarádky, moc rád si s nimi popovídá a je u nich oblíbený. A Honza to završí tím, že je velmi šťastný ve svém práci. Pracuje totiž ve významné galerii, kde je umění a kultivované „krásno“ na každém kroku, a jemu je v tom dobře.

Jana je s Honzou šťastná, protože jí pomáhá s věcmi, které by ji velmi zdržovaly od její kariéry. Dělá manažerku na vysokém postu. Práci má ráda, miluje své děti, ale má k nim spíše kamarádský vztah. Nikdo se na ni nesmí zlobit, ale svoji práci má ráda a je pro ni velmi důležitá. Je zvyklá rozhodovat, proto také zásadní rodinné záležitosti řeší Jana.

Honzovi i Janě je úplně jedno co si o jejich manželství myslí okolí a jeho možná považují za „podpantofláka“ a ji za „dračici“. Oni se však vzájemně úžasně doplňují. Oni dva totiž tvoří Monádu.

A to je princip dokonalého vztahu. Jeden je Jin a druhý Jang, to jsou dvě poloviny, které teprve dohromady tvoří celek, tedy jednotu. Vůbec nevadí, že si prohodili tzv. tradiční role muže a ženy, podstatné je, že každý z nich má to, co ten druhý nemá a POTŘEBUJE.

Ale ne vždy je to takto harmonické. Krása symboliky Monády, kdy jeden je čistý jin a druhý čistý jang není obvyklá, to by příroda byla moc jednoduchá.  

Teorie pěti prvků jako základ čínské kosmologie

Kdybychom pokračovali dále v rozboru jinu a jangu, došli bychom k dalšímu rozdělení, které ve všech souvislostech vysvětlujeme v základním přírodním zákoně, který se nazývá Teorie pěti prvků.

Teorie pěti prvků

Tato metoda pracuje s tzv. prvky, které se nazývají prvek Dřeva, Ohně, Země, Kovu a Vody.

Pro snazší pochopení si můžeme prvky opět přirovnat k něčemu co známe a tím je roční cyklus. Ten je pro nás všechny přirozený a známý, je to jaro, léto, babí léto, podzim a zima.

Teorie pěti prvků a jejich vztahů je základem pro metody Feng shui, Tradiční čínskou medicínu, Shiatsu, Vztahové koreláty a tzv. Astrotyp, které všechny patří do čínské kosmologie.

Metody využíváme podle toho, co potřebujeme řešit. Někdo zařizuje dům, někdo hledá práci a neví co by rád dělal, někdo řeší rozpadající vztah… Ale k tomu, abychom uměli konkrétní situaci správně vyhodnotit a  řešit, vždy potřebujeme nejdříve pochopit sami sebe. Na to má čínská kosmologie unikátní nástroj, který se nazývá Astrotyp.

Astrotyp je základem pro vše, co budete v životě řešit

V Astrotypu, se dozvíte odpovědi na 3 základní otázky. Jak se rozhodujete. Jaké máte vrozené talenty. Jaké chování je pro vás typické. 

  • Jak přistupujete k řešení životních situací? Jste aktivní, či pasivní typ člověka. Rozhodujete se na základě intuice a spontánnosti, nebo nad vším více přemýšlíte a rozhodnete se až po zralé úvaze? Odpověď na to, zda jste Jin nebo Jang.
  • Prozkoumáváte vše do hloubky věci? Máte rád/a spíše detaily, řád a pravidla? Jste rodilý vůdce, který bude světlem pro své okolí? Milujete nové věci, nové začátky a prosazujete si vždy své? Nebo jste člověk klidný až usedlý, hrající na jistotu a s mimořádnou péčí o své okolí? Odpověď je ve skladbě vašich energií, které vládly v den, rok, sezónu, měsíc a hodinu vašeho narození.
  • Jaké je vaše přirozené chování, charakter a co vás nejvíce motivuje? Odpověď je ve skladbě zvířat, která máte v Astrotypu

Teprve na základě vlastní analýzy, pochopení svých energii může přistoupit k analýze vztahu, rozklíčování, co není v pořádku. Pak teprve máme možnost změnit situace tak, aby vyhovovaly našim energiím. Pochopení sami sebe, tedy svého Astrotypu nám otevře oči v náhledu na sebe. Znalost našich energii nám vždy zvedne sebe hodnotu. 

Partnerský vztah pak analyzujeme podle toho, jak na sebe vzájemně energie partnerů působí. Pro mnohé je pak zjištění, že je to opět na základě přírodních zákonů velice osvobozující. Dokáží se odosobnit a stanou se mnohem více tolerantní.

Poznejte hlouběji přírodní zákony

Chcete-li více proniknout do přírodních zákonů, které ovlivňují to, kým jste, co máte rádi a proč přihlaste se na naši přednášku zdarma „Pochopte kdo jste“, kde se dozvíte vaše dvě základní energie, které ovlivňují to, jak myslíte, a to, jak komunikujete s vnějším světem.

Věřím, že už teď vás zaujalo to, že se jedná o dvě zcela odlišné energie. Díky této znalosti můžete eliminovat mnohá nedorozumění, která plynou z toho, že téměř každý jedinec jinak mluví a jinak myslí. Chcete-li pochopit kdo jste přihlaste se na přednášku zdarma, ve které vám vysvětlím základní principy fungování lidské osobnosti a jejich vzájemných vztahů.