Astrotyp – typologie osobnosti

Výpočet astrotypu je nejefektivnější metoda analýzy a typologie lidské osobnosti podle Feng Shui.

Typologie osobnosti - Astrotyp podle Feng Shui

Co je Astrotyp

Jelikož výraz Astrotyp je pro velké množství lidí nic neříkající slovo, pokládáme za důležité vám na úvod vysvětlit, co Astrotyp je. Je to jedna z nejefektivnějších metod analýzy a typologie lidské osobnosti.

Metoda je stará téměř 6 tisíc let a historicky byla určena pouze pro čínské císaře. Věděli, že nesmrtelnost ovlivnit nemohou, ale dlouhověkost ano. Unikátnost Astrotypu spočívá v propracovaném systému přírodních zákonů, které jsou sestaveny do tabulek. V minulosti nebyla tato metoda veřejnosti přístupná. Odtajněna byla až asi před 20 lety.

Nejedná se o esoteriku. Vše je propracovaná metoda, která je založena na učení vycházející z čínské kosmologie.

V žádném případě metoda Astrotyp není nějaký horoskop. Nejedná se ani o žádné věštění do budoucnosti.

Metoda Astrotyp se opírá o přírodní zákony a statistiky, které byly dlouhodobě zaznamenávány. Dnes jsou zpracovány do tabulek, které nám slouží jako podklad k výpočtům Astrotypu. Výhodou východní filozofie je, že existují písemné záznamy, z kterých můžeme čerpat. Analýza osobnosti tzv. Astrotyp není všespásné řešení a návod na snadný a šťastný život.

Je to však základní stavební kámen, na kterém je založen potenciál každého jedince. To, zda se potenciál bude rozvíjet a bude mít vytvořen podmínky pro osobní růst, už je jen na vás.

Teorie pěti prvků

Čínská kosmologie pracuje s Teorií pěti prvků, které zasazuje do souvislostí. Jedná se tedy o vědu, která studuje a zkoumá přírodní zákony. My si Teorii pěti prvků můžeme přirovnat k nám známému ročnímu cyklu jaro, léto, babí léto, podzim a zima.

Jak souvisí dlouhověkost s Astrotypem a typem osobnosti

Na obrázku níže je zobrazen princip dlouhověkosti. Každý člověk přichází na svět s pěti prvky, kdy ke každému prvku jsou přiřazeny dva orgány.

 • K prvku Dřevo (jaro) patří játra a žlučník,
 • K prvku Oheň (léto) patří srdce a tenké střevo,
 • K prvku Země (babí léto) patří žaludek a slezina,
 • K prvku Kov (podzim) patří plíce a tlusté střevo,
 • K prvku Voda (zima) patří ledviny a močový měchýř.

Na tomto principu a jeho zákonech je postavena celá Tradiční čínská medicína. Ale my tyto informace zasadíme do jiných souvislostí.

Jak jsme již uvedli, každý člověk má v sobě harmonii a zastoupení všech pěti prvků právě díky vyjmenovaným orgány. Každý v sobě máme energie jara, léta, babího léta, podzimu i zimy viz. Obrázek níže, dle kterých se určuje typologie osobnosti.

Ale my si k tomu přidáme další informace. Potom výpočet Astrotypu může vypadat např. viz obrázek dále.

Princip dlouhověkosti spočívá v originální a jedinečné kombinaci energií každého člověka.

Každý z nás má jinou kombinaci a zastoupení prvků, jak vidíte na obrázku. Toto zastoupení energií, zde např. energie Dřeva, Kovu a Vody předurčuje daného jedince k tomu, že bude výborným Analytikem. Když bude vykonávat tuto činnost bude spokojený, zdravý a úspěšný. Využívá totiž energie, které má navíc. Ty ho nevyčerpávají, naopak jejich využíváním takový člověk „dobíjí baterky“. Toto je princip dlouhověkosti. Když děláme to, na co energie máme, tak si nevyčerpáváme základní energii z orgánů. 

A je to také obráceně (s tím se dnes setkáváme mnohem častěji), když tento jedinec bude muset dlouhodobě vykonávat činnosti, které patří k energii Oheň (tyto energie ve svém Astrotypu nemá), tak je velký předpoklad, že se to brzy odrazí na jeho zdravotním stavu.

Jak Astrotyp vypočteme

Vše dokážeme „vyčíst“ z těchto údajů: den, rok, měsíc a hodina narození. Každý z nás se narodil v určitých energiích a působení těchto energií nemůžeme měnit, můžeme je jen využívat a přizpůsobovat se jim.

Musíme si uvědomit, že vše, co vytvořila příroda je dokonalé. Příroda nikdy nic nevytvoří špatně a bezdůvodně. V přírodě samo o sobě vše funguje. Jediný, kdo s tím má problém, je člověk, protože chce přírodu neustále měnit. My ji ovšem měnit nemusíme, a ani nebudeme. My se naučíme ji využívat v náš prospěch.

To, co nám bylo dáno při narození (přirozené energie), už nikdy nezměníme. Kdykoliv se o to někdo pokoušel, výsledkem bylo vyčerpání, frustrace a nespokojenost. Takový člověk jde proti svým přirozeným energiím, a tedy proti přírodě.

Jak Astrotypy můžou pomoci

Astrotyp je velký pomocník při poznávání svého vnitřního a pravého já, typu své vlastní osobnosti. Odhalí vám vaše vlastnosti (i ty skryté), silné i slabé stránky vaší osobnosti a v neposlední řadě poukáže na vaše přirozené talenty, o kterých nyní ani nemusíte vědět.

Pokud budete znát své přirozené talenty, tak budete vědět, kam byste měli v životě směřovat. Poznáte svou typologii osobnosti.

Astrotyp vám také může pomoci ve výběru povolání, při zařizování interiéru, při vztahových problémech, ale i vám může poodhalit vztahy na pracovištích, nebo přivést na „správnou stopu“ ve vašich podnikatelských záměrech. Je to tedy popis vašeho potenciálu, který ale možná nikdy nevyužijete, protože neznáte svou typologii osobnosti.

Díky Astrotypu pochopíte svoji pravou přirozenost, přestanete se na sebe pro mnohé věci zlobit, a především se přestanete srovnávat s jinými lidmi ve vašem okolí.

Každý z nás je originál, který má své silné stránky, ale i slabosti. Pochopíte, jaké je vaše skutečné přemýšlení, chování, a pochopíte, proč někdy jednáte právě tak, jak jednáte. Pochopíte své přirozenosti a začnete na sebe nahlížet s větším respektem.

Jak Astrotyp osobnosti vypadá konkrétně

Pojďme si říct, jaké informace nám nesou jednotlivé řádky:

 1. řádek = den Vašeho narození (Tapír)
 2. řádek = rok Vašeho narození (Drak)
 3. řádek = prvek roku, který vládl v roce Vašeho narození 
 4. řádek = sezóna (jaro, léto, podzim, zima), ve které jste se narodil
 5. řádek = měsíc Vašeho narození (Zajíc/Králík)
 6. řádek = dvouhodina Vašeho narození (Opice)

Další důležitou informaci, kterou nám jednotlivé řádky Astrotypu prozradí je, jak se budete chovat a cítit v jednotlivých etapách svého života.

 1. řádek = Dětství (0 – 10 let)
 2. řádek = Puberta (10 – 20 let)
 3. řádek = Dozrávání (20 – 30 let)
 4. řádek = Zralost (30 – 50 let)
 5. řádek = Stárnutí (50 – 65 let)
 6. řádek = Stáří (65 a více)

Jaká je má analýza lidské osobnosti

Z analýzy lidské osobnosti – Astrotypu, se dozvíte odpovědi na 4 základní otázky:

 • V jaké životní etapě se nacházím? Odpověď je v energii na příslušném řádku.
 • Jak přistupujete k řešení životních situací? Jste aktivní, či pasivní typ člověka? Rozhodujete se na základě intuice a spontánnosti, nebo nad vším více přemýšlíte a rozhodnete se až po zralé úvaze? Odpovědí je poměr Jin a Jang.
 • Prozkoumáváte vše do hloubky věci? Máte rád spíše detaily, řád a pravidla? Jste rodilý vůdce, který bude světlem pro své okolí? Milujete nové věci, nové začátky a prosazujete si vždy své? Nebo jste člověk klidný až usedlý, hrající na jistotu a s mimořádnou péčí o své okolí? Odpovědí je skladba prvků.
 • Jaké je Vaše přirozené chování, charakter a co Vás nejvíce motivuje? Odpovědí jsou zvířata ve vašem Astrotypu.

Nejčastější dotazy k Astotypům (FAQ)

Co mám dělat, když se dítě nedokáže soustředit?

Z Astrotypu dítěte vidíme, že v sobě nemá energie Země, které jsou právě o koncentraci. Dá se říci, že celoživotně bude se soustředěním mít problém. Bude důležité mu toto energii doplnit zvnějšku. Jeho pokojíček, a hlavně pracovní stůl, musí mít tzv. královskou pozici.

Zde použijeme Metodu 5 zvířat. Stůl musí být umístěn tak, aby dítě vidělo na vchodové dveře, v žádném případě zády ke dveřím. Stůl bude stabilní a pokud možno v zemitých barvách. Na stole nebudou žádné drobnosti, které mu mohou odvádět pozornost a do jeho zorného pole mu můžete dát obrázek hory, tedy symboliku Země. Na pracovním stole může mít umístěné nějaké keramické výrobky nebo kameny.

Co mám dělat, když je dítě dyslektik?

Jste si tak jistí, že to je dyslexie? Mnozí z vás jistě slyšeli pojmy jin a jang. S těmi se v Astrotypu hodně pracuje. Právě jang a jin vypovídá hodně o projevech dítěte.

Z 90 % se nejedná o nemoc, ale o dítě, které dostalo do vínku hodně aktivních energií, tzv. jangových, to jsou energie hodně aktivní, akční, někdy nesprávně nazývány hyperaktivita.

Když k těmto jangovým energiím ještě přidáme aktivní zvíře, např. Kůň nebo Drak, které dítě může mít v Astrotypu. Máme před sebou jedince, který je extrémně aktivní a vůbec ho nezajímá jaké „i“ nebo „písmenko“ se píše v textu. Jsou to totiž zvířata, která nemají rada, když se musí zabývat detailem. Zdržuje je to a nebaví.

Oni jsou tady s úplně jiným posláním. Jsou to vizionáři, kteří mají sílu rozhýbat davy k akci, to je jejich úloha. A ne psát úhledně a diktát bez chyb. Shrnu to. Vaše dítě není dyslektik.

Jaké talenty mám rozvíjet u svého 4letého dítěte?

Žádné😊. Vy se zatím na rozvoj talentů nesoustřeďte, máte čas do 10 let, kdy přijde nová další etapa, která budu již v jiných energiích. Do 10 let nechte dítě, pokud možno vyzkoušet vše i to co mu nejde, aby mělo zkušenost.

U malých dětí se soustřeďte na zvířata, která má v Typologii osobnosti. Zvířata pozorujte, sledujte, v jakých situacích, se které projevuje. Maximálně podporujte to, co zvířata mají ráda a dopřávejte jim to. A obráceně dávejte pozor na to, co zvířata nemají ráda a eliminujte to.

 Vypozorujte, zda nemá dítě 3 zvířata silná, tzv. Jangová a jenom jedno Jinové, to bývá častý problém v chování dítěte. Slabé, jinové zvíře často „škodí“.

Jaké talenty mám rozvíjet u 12leté dcery?

Výpočet Astrotypu nám ukáže, které prvky se v typologii nejvíce kumulují, a to ukazuje na největší talent a dar, který je vhodné rozvíjet a kultivovat. Také je velmi dobré pro rozvoj talentu využít prostoru (dětský pokoj) a ten sladit s energií dcery.

Podle kumulace prvků bude Inovátor, Vůdce, Konsolidátor, Detailista nebo Analytik. Znalost jejích zvířat nám pak talenty ještě více specifikují.

Je mi 50, děti vyletěly z hnízda a nic mě nebaví…

Toto období je u žen velmi citlivé. Zásadní roli hraje, jaké energie máte na 5 řádku vašeho Astrotypu.

Jdu na pracovní pohovor, z výpočtu Astrotypu vím, že jsem jangová žena…

Je důležité, na jaký pracovní pohovor jdete. Jdete-li do kreativní firmy je váš jang vítaný a velmi dobře se sladíte. Obléknete se jednoduše, jangově, jednobarevně, sebevědomě. To vše Vás jenom podpoří ve vašich energiích.

Jestli však jdete například do účetní firmy, kde se od Vás očekává precizní, systémová činnost, využijte znalostí o Jinu a Jangu a přizpůsobte se. Oblečte se jinově, jemně, drobné vzory, až trochu romantické, malé květy, puntíky. Tím sami sebe zklidníte a budete vystupovat kompetentně.

Jsem jinová žena, to vím z výpočtu Astrotypu. Ale můj muž je jangový, jak si máme zařídit náš domov? Podle mne nebo podle něho?

To je už složitější otázka a využili bychom další metody, která se nazývá Vztahový korelát. Podíváme se kdo z vás je energeticky silnější. Potom tomu slabšímu upravíme jeho prostor, nejdůležitější je v ložnici, tu zařídíme tak, aby byly energie zharmonizovány prioritně pro slabšího partnera.

Neutrální prostory jako je obývací pokoj není vhodné přizpůsobovat jenom jednotlivci, tam musíte brát ohled na celou rodinu.

Je mi 35 let a chci dělat něco smysluplného, zatím se mi nedaří to objevit…

Odrazíme se od výpočtu Vašeho Astrotypu. Podíváme se, v jaké etapě se nacházíte. Je to etapa tzv. Dozrávání, v které máte nějaké energie. Ty vyhodnotíme, zda podle přírodních zákonů z Teorie pěti prvků jsou k sobě v harmonii nebo naopak.

Pak se podíváme na kumulaci Vašich prvků. Energii, která se opakuje 2x až 6x je kumulovaná a dá se předpokládat, že v těchto činnostech budete vynikat. Ale my se podíváme ještě dále, protože k tomu, abyste mohla své energie využívat je nezbytné, aby tyto energie měly tzv. energetickou matku. Tedy prvek předcházející. Tady bývá velmi často kámen úrazu. Přitom stačí jenom tuto energii doplnit v interiéru nebo v oblečení.

Potom teprve se podíváme na to, jaké zvíře je nejsilnější a jak se potřebuje chovat. A jsme ve finále, Váš talent jsme našli.